Dagsorden:

Referat fra ordinær Generalforsamling

d. 14-10-2020 hos Erling og AnneMarie

1)  Valg af dirigent

2)  Formandens beretning

3)  Kasseren aflægger regnskab

4)  Indkomne forslag

5)  Valg af bestyrelsesmedlemmer

6)  Valg af 2 suppleanter

7)  Valg af 2 revisorer

8)  Eventuelt

1)  Valg af dirigent

     Erling Andersen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen -  som altid -  var rettidigt

     indkaldt.

2)  Formandens 

     beretning:


Næstformandens årsberetning d. 14-10-2020


Da formand Ole Ishøy er sygemeldt, må I tage til takke med denne beretning af næstformanden. Derfor bliver denne beretning lidt af en blanding om den gamle sæson, og den nye sæson, da disse griber en del ind i hinanden på grund af Corona/Covid-19.


Sæsonen 2019/2020 fik jo desværre en brat ende, da Covid-19 pandemien tog fat hele verden rundt, og dermed også i Danmark. Dette medførte desværre, at vores sæson, som skulle have fortsat til og med 15. april, måtte stoppe allerede i starten af marts måned. Til gengæld sparede vi jo så penge til leje af baner, som vi valgte at lade medlemmerne komme til gode, ved at nedsætte kontingentet for nuværende sæson til kr. 400.

Selv om vi nu er igang med den nye sæson, har vi hele tiden Covid-19-truslen hængende over hovedet, da vi ikke spiller i et idrætscenter, men på en efterskole, hvor eleverne bor.

Skolen skriver: “Hvis der kommer et tilfælde af Covid-19, skal I forvente at vi lukker for udlejning. Skulle en af deltagerne i aktiviteterne på efterskolen blive smittet med Covid-19, forventer vi at efterskolen straks bliver underrettet”.

Og andre brugere af hallen er der jo nok af med både vores klub, ÅBC og gymnaster. Vi kan kun håbe.


Efterskolen beder os også om at bruge håndspritten i hallen. Der er delte meninger om hvordan, men skolen skriver klart: “Der er håndsprit ved indgangen og i hallen. Det skal bruges ved ankomst og INDEN I rydder net på plads”. Jeg har talt med Flemming Krogh fra ÅBC, som IKKE har fået direktiver fra Efterskolen. De har dog selv valgt at spritte stængerne af både før og efter træning. Dette gør Efterskolen dog ikke selv, iflg. Flemming. Det lader til, at skolen overlader det til vores egen samvittighed.


Det er min opfattelse, at vores medlemmer har accepteret, at vi kun har baner om onsdagen. Det har dog også den fordel, at vi stort set møder alle medlemmer i klubben, og det er jo også hyggeligt. Dog er det ærgerligt, at vi har 2 baner ledige, men som efterhånden i en del år må vi nok erkende, at medlemstallet falder. Selv vores glimrende Formand Ole har måttet give fortabt på banen, da helbredet ikke længere slog til. Det er også ærgerligt, at vi ikke, p.g.a. Corona, kan hygge os i omklædningsrum og bad efter træningen. Dette går desværre ud over det sociale, men sådan er det i disse Corona-tider.

Vi har jo tidligere besluttet at lukke vores hjemmeside for at spare pengene, da der ikke er mange brugere. Hjemmesiden lukkes 3-12-2020.


Stort tak til alle i bestyrelse for godt samarbejde i sæsonen, der er gået.

Næstformand Tom Kjeldgaard
Beretningen blev godkendt.


3) Kasseren aflægger regnskab

    Regnskabet blev fremlagt og godkendt


4) Indkomne forslag

    Der var ingen indkomne forslag


5) Valg af bestyrelsesmedlemmer

    Kjeld og Anne Marie var på valg. Begge modtog genvalg.


6) Valg af 2 suppleanter  

    1. suppleant blev Else Larsen. 2. suppleant blev Sonja Nielsen


7) Valg af 2 revisorer  

    Jørgen Søndergaard og Erling Andersen modtog genvalg


8) Eventuelt  

    Der var ingen drøftelser under eventuelt


Derefter var der hygge med megen snak og lidt brændevin.


                                                                                      Referant Tove Kjeldgaard


JOtek © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use